Bilimsel Bildiriler

Anasayfa » Bilimsel Bildiriler
share on facebook  tweet  share on google  print  

Bilimsel Bildiriler

"Bilimsel Bildiriler" için, toplam 38 sonuç arasından 1 - 38 arası sonuçlar
BİLİMSEL BİLDİRİLERŞEBİNKARAHİSAR I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU
ŞEBİNKARAHİSAR I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU         ŞEBİNKARAHİSAR I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU                          &...
BİR SELÇUKLU DEVRİ TÜRK ŞEHRİ OLARAK Karahisar-ı Şarkî veya ŞEBİNKARAHİSAR  Prof. Dr. Tuncer Baykara*   Biz tarihçiler çoğunlukla bazı yöreler hakkında görmeden de bir şeyler yazarız. Benim görüp incelemeden hakkında, önceden bir şeyler yazmayı tasarladığım,...
OSMANLI DÖNEMİNDE ANADOLU ŞEHİRLERİNİN GELİŞMESİNDE DEVLETİN ROLÜ : KARAHİSAR ÖRNEĞİ Dr. Fatma ACUN *                              &nb...
XX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ŞEBİNKARAHİSARDA EĞİTİM VE NÜFUS Prof. Dr. Mesut ÇAPA Giriş:Osmanlılar Döneminde Şebinkarahisar (Karahisar-ı Şarki), muhtelif zamanlarda Amasya, Erzincan, Erzurum, Trabzon ve Sivas eyalet ve vilâyet-lerine b...
ERATNALILAR DEVRİNDE (1327-1381) SELÇUKLU ÂİLESİNDEN ŞEBİN/ŞARKÎKARAHİSAR HÂKİMİ KILIÇARSLAN’IN FAALDoç. Dr. Kemal GÖDE*   Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi, Sultan Alâeddin Eratna (1327-1352)’nın adına kurulan Eratnalılar’ın hâkimiyetinde de önemli “karahisar” lar bulunmaktadır. Bug...
XIII-XIV. Yüzyıllarda Şap Ticareti ve Şebinkarahisar Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ersan·   Türkiye Selçuklu Sultanlarının takip ettiği siyaset neticesinde  Anadolu, XII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren uluslararası ticarî faaliyetlerin düzenli o...
CUMHURİYETİN İLK YILARINDA ŞEBİNKARAHİSAR’IN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI Yrd. Doç.Dr. Rahmi ÇİÇEK Giriş Şebinkarahisar Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra önce Erzurum ve daha sonraları da Trabzon ve Sivas vilayetine bağlı bir sancak olacaktı...
CUMHURBAŞKANI GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ŞEBİNKARAHİSARI ZİYARETLERİ  Prof. Dr. Mustafa BALCIOĞLU*   Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşundan önce ve sonra bir çok il ve ilçeyi türlü vesilelerle ziyaret etmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyetin ilanınd...
1915 ŞEBİNKARAHİSAR ERMENİ İSYANI                                 &nb...
DEMOKRASİNİN EVRENSEL İLKELERİ TÜRK VE ŞEBİNKARAHİSAR KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLMAK ZORUNDADIR Prof. Dr. A. Mehmet KOCAOĞLU*   GİRİŞ 10-11 Kasım 1999’da AB’zirvesi Türkiye Cumhuriyetini AB’ye üye olacak aday ülkeler arasına alındığını resmen açıklamıştır. Bu açıklama Türkiye’de...
ŞARKÎ KARAHÎSAR\x27IN SON DÖNEM TARİHİNE IŞIK TUTACAK BIRKAYNAK:1915-1925 TARÎHLÎ ŞER\x27ÎYYE SÎCÎLÎ HAKKIMehmetAkifTERZİ Ekonomik, sosyal, hukuk ve kültür tarihimiz açısından vazgeçilmez kaynaklar olarak kabul edilen Şer'iyye Sicilleri'nin önemi, bu yönde araştırmalar yapıldıkça ortaya çıkmaktadır. B...
ŞARKÎ KARAHİSAR\x27IN SON DÖNEM TARİHİNE IŞIK TUTACAK BİR KAYNAK:1915-1925 TARİHLİ ŞER\x27ÎYYE SİCİLİ HAKK  Mehmet Akif TERZİ *   Ekonomik, sosyal, hukuk ve kültür tarihimiz açısından vazgeçilmez kaynaklar olarak kabul edilen Şer'iyye Sicilleri'nin önemi, bu yönde araştırmalar yapıldıkça o...
93 HARBİNDEN SONRA ŞEBİNKARAHİSAR VE HAVALiSİNDE ERMENİ FAALİYETLERİ Öğr. Gör. Nazım KURUCA Osmanlı Devleti'ni son yıllarında meşgul eden en önemli hadiselerden birisi de Ermeni meselesi olmuştur. Osmanlı Devleti tarafından "millet-i sadıka" olarak ...
1926-1930 TARİHLERİ ARASINDA  KADRO DEFTERİNE  GÖRE ŞEBİNKARAHİSAR ORTAOKULU  Öğr.Gör. Ahmet GÜRSOY*               Şebinkarahisar mutlakıyet ve meşrutiyet döneminde okullaşma açısından taşranın önemli ye...
ŞEBİNKARAHİSAR VE CİVARINDA AKKOYUNLU İZLERİ  Yrd.Doç.Dr. Ahmet AKŞİT*   XVI. asır Osmanlı taşra teşkilatında Karahisar-ı Şarki Livası adını alan idari birim bugün Giresun, Gümüşhane ve Sivas illerindeki bazı ilçelere tekabül et...
EVLİYA ÇELEBİ’NİN ŞEBİNKARAHİSAR HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLERİN DEĞERİ   Yrd.Doç.Dr. Ahmet AKŞİT Evliya Çelebi Seyahatname'si XVII. yüzyıl Osmanlı tarihinin en ö-nemli kaynaklarından biridir. Çelebi (ö. 1684) kırk yılı aşkın bir süre b...
KARAHİSAR-I ŞARKİ\x27NİN İDARİ, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMUNA DAİR (1870-1926)   Öğr.Gör.İsmail BOZALÎOĞLU XV. ve XVI. yüzyıllarda bugünkü Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk (Mindeval), Şiran, Koyulhisar, Ortakent(Sis-i Orta), Suşehri, Akıncılar, Gökçekent...
ÜLKEMİZ CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ŞEBİN CEVİZ ÇEŞİDİNİN ÖNEMİ VE YERİ  Doç. Dr.Yaşar AKÇA*   ÖZET Ülkemiz yaklaşık  4 milyonu aşkın ceviz ağacı ve yıllık 110 bin ton kabuklu ceviz üretimi ile dünya ceviz üretiminde ilk sıralarda yer almasına ra...
İZLERDEKİ ŞEBİNKARAHİSAR                                 &nb...
ŞEBİNKARAHİSARLI BİR KÜLTÜR ADAMI:MEHMET HAYRİ AKYÜZ  Yrd. Doç. Dr. Nezahat ÖZCAN *   “Göklere yükselmiş yüksek bir dağın ta tepesinde yedi köşeli bir kaledir. İlk bakışta direksiz ve serensiz kalyon gemi gibi görünüyor. Yedi tarafında ...
ŞEBİNKARAHİSARLI DİVAN ŞAİRİ ABDİ EFENDİ   Arş. Gör. İsrafil BABACAN I. GİRİŞŞebinkarahisar şehri Yunan tarihçi Procopius'a göre İ.Ö. I.yy'da, Pont Devleti'nin yıkılışı sırasında, Romalı Pompeius'un kurduğu bir kent...
İSTİKLAL SAVAŞI YILLARINDA ŞEBİNKARAHİSAR   Yrd.Doç.Dr. Cavit AKIN*   1914-1918 yılları arasında süren 1.Dünya Savaşı’ndan müttefikleri yenildiği için, Osmanlı Devleti de yenik sayılmıştı. 30 Ekim 1918 yılında Osmanlı Devlet...
ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ’NİN NÜFUS COĞRAFYASI Doç. Dr. Hakkı YAZICI* Doç. Dr. İbrahim GÜNER*   Özet Şebinkarahisar İlçesi’nin nüfusu, 1935-1997 devresini kapsayan 62 yıllık süre içerisinde bir katına yakın bir artış göstermiştir. Bu...
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞEBİNKARAHİSAR ŞEHRİ   Yrd. Doç. Dr. Eren YÜRÜDÜR Doç. Dr. İhsan BULUT GirişEski çağlardan beri, yeryüzünde çok sayıda kent yerleşmesinin, maruz kaldığı doğal ve beşerî olaylar ile zamana göre de...
ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNDEKİ DOĞAL ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ                                 ...
ŞEBİNKARAHİSAR’DAKİ   HALK   İNANMALARI                                 &n...
ŞEBİNKARAHİSAR VE KARİZMATİK BİR AİLE ÖZSANLAR  Prof.Dr. İbrahim BALCIOĞLU*             Şebinkarahisar Kuzey Anadolu'nun Doğu Karadeniz Bölgesinde Kelkit yöresi ile Giresun Dağl...
ŞEBİNKARAHİSAR FOLKLORU ÜZERİNE Ali KARADENİZ*                         Bildirime “folklor” adlandırmasıyla başladı...
MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944)’UN ŞİİRLERİNDE ANADOLU VE TÜRK KADINI      Yrd. Doç. Dr. Ali ATALAY*               Gayesi halkın dertlerine çare bulmak, onu kalkınmış ve saadete u...
ONUNCU YIL DÖNÜMÜNDE CUMHURİYET ŞEBİNKARAHİSAR’DA NASIL KUTLANDI Araş. Gör. Serdar SARISIR Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarının nasıl yapılacağı resmi ola-rak tespit edilmiş olup, bunun esasları sadece Ankara ve İstanbul'da yapılacak törenler ...
ŞEBİNKARAHİSAR’DAKİ TÜRBELER VE BUNLARA AİT EFSANELER Yalçın KARA Şebinkarahisar'da birçok türbe ve ziyaret yerleri ile kendilerini in-sanlarımızın hizmetine adamış bazı ünlü kişilerin mezarları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Şeyh...
ŞEBİNKARAHİSARDA ORDU’LU İDARECİLER                                 &nb...
KARAHİSAR YÖRESİNDE TÜRK DERVİŞLERİ VE NİYABET-İ KIRIK TARİHİ Mehmet Fatsa Giriş: Antik çağlardan modern zamanlara kadar, çok farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olan Anadolu'muzun, her noktasının tarihi derinliğini araştırıp analiz e...
ŞEBİNKARAHİSAR YOLU VE KERVANCILIK  Erdem MENTEŞOĞLU   Şebinkarahisar yolu, Giresun’un iç kesimle bağlantısını sağlayan en önemle hinterlandıdır. Açılmasına II. Abdülhamit döneminde başlandı. Sivas Valisi Halil Rıfat P...
ŞEBİNKARAHİSAR ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ Osman KUYUMCU Şebinkarahisar Kaynakçası'na alınan eserler Şebinkarahisar'la doğrudan ilgili olanlardır. Şebinkarahisar'ı dolaylı olarak ilgilendiren ülke, bölge (Doğu Karad...
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this