ŞEBİNKARAHİSAR I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Anasayfa » Bilimsel Bildiriler » ŞEBİNKARAHİSAR I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞEBİNKARAHİSAR I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU

"Bilimsel Bildiriler" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

 

 

 

 

ŞEBİNKARAHİSAR

I. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Haziran- 1 Temmuz 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul-2000

 

 

 


Her hakkı Şebinkarahisar Belediye Başkanlığına aittir.

Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları No:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dizgi ve Düzenleme: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akşit - Öğr.Gör. Nazım Kuruca

Kapak&Grafik Tasarım : Öğr. Gör. Hüseyin Kara

 

 

 

 

 

 

 


Sempozyum Düzenleme ve Yayın Kurulu

 

 

 

Şenol Bozacıoğlu, Şebinkarahisar Kaymakamı

Lütfullah Akdoğan, Şebinkarahisar Belediye Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akşit, Giresun Eğitim Fakültesi

Öğr.Gör. Nazım Kuruca. Giresun Eğitim Fakültesi (Koordinasyon)

Öğr.Gör. Hüseyin Kara, Giresun Eğitim Fakültesi (Teknik işler)

Öğr.Gör. Ahmet Gürsoy Giresun Eğitim Fakültesi (Yayın işleri)

 

 

 

E D İ T Ö R

Doç.Dr. Ali Çelik 

 

Haberleşme adresi: Şebinkarahisar Belediyesi

 

Tel: (454) 711 4005

 

 

 

 

 

 


Sempozyum Bilim Kurulu

 

 

 

 

 

         Prof. Dr. Mustafa Kafalı

            Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu

            Prof. Dr. Abdulkadir Donuk

            Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer

            Prof. Dr. Mustafa Erkal

            Prof. Dr. Mithat Kerim Arslan

            Prof. Dr. Mesut Çapa

            Prof. Dr. İsmail Özçelik

            Doç. Dr. Ali Çelik

            Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akşit

             

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

Şenol BOZACIOĞLU

Açılış Konuşması ..............................................

VII

Lütfullah AKDOĞAN

Açılış Konuşması...............................................

IX

Ali ÇELİK

Sunuş..................................................................

XI

Tuncer BAYKARA

Bir Selçuklu Devri Türk Şehri Olarak Karahisar-ı Şarkî veya Şebinkarahisar ..............

 

1

Fatma ACUN

Osmanlı Döneminde Anadolu Şehirlerinin Gelişmesinde Devletin Rolü: Karahisar Örneği.

 

5

Ahmet AKŞİT

Şebinkarahisar ve Civarında Akkoyunlu İzleri....................................................................

 

23

Mesut ÇAPA

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Şebinkarahisar’da Eğitim ve Nüfus..................................................

 

29

Kemal GÖDE

Eratnalılar Devrinde (1327-1381) Selçuklu Ailesinden Şebin/Şarkîkarahisar Hakimi Kılıçarslan’ın Faaliyetleri...................................

 

 

43

Mehmet ERSAN

XIII-XIV. Yüzyıllarda Şap Ticareti ve Şebinkarahisar....................................................

 

55

Rahmi ÇİÇEK

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Şebinkarahisar’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı................................

 

63

Mustafa BALCIOĞLU

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Şebinkarahisar’ı Ziyaretleri................................

 

77

Muammer DEMİREL

1915 Şebinkarahisar Ermeni İsyanı....................

81

A.Mehmet KOCAOĞLU

Demokrasinin Evrensel İlkeleri Türk ve Şebinkarahisar Kültürünün Bir Parçası Olmak Zorundadır..........................................................

 

 

89

M.Akif TERZİ

1915-1925 Tarihli Şer’iyye Sicili Hakkında Bir Değerlendirme....................................................

 

109

Nazım KURUCA

93 Harbinden Sonara Şebinkarahisar ve Havalisinde Ermeni Faaliyetleri.........................

 

139

Ahmet GÜRSOY

1926-1930 Tarihleri Arasında Kadro Defterlerine Göre Şebinkarahisar Ortaokulu......

 

153

Ahmet AKŞİT

Evliya Çelebi’nin Şebinkarahisar Hakkında verdiği Bilgilerin Değeri ...................................

 

161

İsmail BOZALİOĞLU

Karahisar-ı Şarkî’nin İdari, Ekonomik ve Sosyal Durumuna Dair (1870-1926)..................

 

167

Yaşar AKÇA

Ülkemiz Çeviz Yetiştiriciliğinde Şebin Çeviz Çeşidinin Önemi ve Yeri....................................

 

175

Bünyamin ÇETİNKAYA

Şebinkarahisarlıların Sahip Oldukları Tarihi ve Kültürel Eserlerin Farkında Oluş Düzeylerinin İncelenmesi.........................................................

 

 

183

Nazım ELMAS

İzler’deki Şebinkarahisar

197

Nezahat ÖZCAN

Şebinkarahisarlı bir Kültür Adamı : Mehmet Hayri Akyüz.......................................................

 

215

İsrafil BABACAN

Şebinkarahisarlı Divan Şairi Abdi Efendi..........

221

Cavit AKIN

İstiklal Savaşı Yıllarında Şebinkarahisar............

231

Hakkı YAZICI

İbrahim GÜNER

 

Şebinkarahisar İlçesinin Nüfus Coğrafyası .......

 

237

İhsan BULUT

Eren YÜRÜDÜR

 

Tarihte ve Günümüzde Şebinkarahisar Şehri ....

 

271

Eren YÜRÜDÜR

Şebinkarahisar İlçesindeki Doğal Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri............................

 

311

Ali ÇELİK

Nazım KURUCA

 

Şebinkarahisar daki Halk İnanmaları.................

 

333

Cengiz GÖKŞEN

Şebinkarahisar Evliya Menkıbelerine Bağlı Olarak Anlatılan Efsanelerde Eski Türk İnançlarına Ait Motifler......................................

 

 

355

İbrahim BALCIOĞLU

Şebinkarahisar ve Karizmatik Bir Aile Özsanlar..............................................................

 

377

Ali KARADENİZ

Şenibkarahisar Foklörü Üzerine ........................

385

Ali ATALAY

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1949)’un Şiirlerinde Anadolu ve Türk Kadını...................

 

397

Serdar SARISIR

Onuncu Yıl Dönümünde Cumhuriyet Şebinkarahisar’da Nasıl Kutlandı.......................

 

409

Yalçın KARA

Şebinkarahisar daki Türbeler ve Bunlara Ait Efsaneler.............................................................

 

417

Sıtkı ÇEBİ

Şebinkarahisar’da Ordulu İdareciler ..................

423

Mehmet FATSA

Karahisar Yöresinde Türk Dervişleri ve Niyabet-i Kırık Tarihi.........................................

 

435

Erdem MENTEŞEOĞLU

Şebinkarahisar Yolu ve Kervancılık...................

461

Osman KUYUMCU

Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi............................................................

 

467

  

 

ŞEBİNKARAHİSAR KAYMAKAMI

ŞENOL BOZACIOĞLUNUN KONUŞMASI

 

 

Saygıdeğer hocalarım, ilçemizin değerli insanları.

                Bugün burada köklü bir geçmişe sahip Şebinkarahisar’ımızın, bu yüzyılın başında yeniden gündeme getirildiği anı yaşıyoruz. İlmi bakışla meselelerimizi, tarihi ve  kültürel özelliklerimizi ortaya koymak hiç şüphesiz mühim bir iştir. Biz mülki idare olarak, toplumumuza yapılan bu katkıları gönülden destekliyor, bulunduğum ilçede böyle önemli faaliyetlerin olmasından da mutluluk duyuyorum.

                Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen değerli ilim adamlarını, Şebinkarahisar’da görmekten de ayrıca ziyadesiyle memnunum. Şebinkarahisar, hepinizin az sonra çok iyi ifade edeceği üzere, tarihi geçmişe, kültürel mirasa sahip bir ilçemizdir.

                Karadeniz’i iç bölgelere bağlayan Kelkit havzasının ana kavşağıdır. Bu yönüyle idari bakımdan büyük önem arz eder. Nitekim, şehrin tarihi süreç içinde çok çeşitli milletlerce ele geçirilmesi ve yine çok eski devirlerden bu tarafa sürekli yerleşim yeri olması stratejik önemini açıkça ortaya koymaktadır.

                Şebinkarahisar’ın tarihi dokusunu ortaya koymak hiç şüphesiz bu ilçeye yapılan en önemli ve en kalıcı hizmettir. Sizlerin emeğinin değeri emin olunuz gelecek kuşaklar tarafından da saygı ile anılacaktır.

                Ulu ....Tarih yapanları yazıya geçirmek ve böylelikle ortaya eser koymak elbette takdire şayandır. Dolayısı ile, hepinizi ilçemizde görmekten bahtiyarız.

                Bu sempozyumun milletimize ve ülkemize ilmi katkılar sağlayarak, kültürel kalkınmaya etki edeceğini düşünerek hepinizi saygı ile selamlıyorum.

               

 

 


ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

LÜTFULLAH AKDOĞAN’IN KONUŞMASI

 

                Aziz ve muhterem misafirlerimiz,

Hepinizi ilçem, halkım, insanlarım adına selamlıyorum.

Bizi burada buluşturan sebep adına, tarihimize, kültürümüze yaptığınız ve yapacağınız katkılar dolayısı ile, sizleri görmekten bahtiyar olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Aziz ve saygı değer topluluk;Abbasilerden, bilinen en eski kavimlere kadar, insanlığın yaşadığı ve yaşatıldığı Şebinkarahisar’ımızın  önemini elbette siz herkesten dahi iyi biliyorsunuz. Danişmed Gazi’nin, Behram Şah’ın ve dahası Akkoyunlu Uzun Hasan’dan, Fatih Sultan Mehmed’e kadar her Türk boyunun uğrak yeri olduğu, yurt tutup vatan eylediği  ilçemde sizleri görmekten  bahtiyarım.

Şebinkarahisar halkı damarları çok eskilere dayanan ve zaman içinde süzülüp gelen Türk misafir severliği ile sizi bağrına basıyor.  Bugün burada hepimiz yaşanan bir tarihin şahitliğini bilim adına yeniden gündeme getiriyor, önemli bir çalışmayı birlikte sergiliyoruz. Eminim ki gelecek kuşaklar bizim burada yaptığımız ve Türk tarihi adına inşa ettiğimiz bu sempozyumun birbirinden güzel bildirilerini okuyunca, kendilerine ne güzel bir miras bıraktığımıza sevineceklerdir.

Efendim, takdir edersiniz ki toplumsal değişimin temelinde bilgi vardır. İnsanlık bilgiye erdikçe ve anladıkça değişmekte farklılaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında en önemli değişim aracı hiç şüphesiz bilgidir. Biz bilginin erdem olduğuna filozoflar kadar inanıyor, imanımızın temel kaynağı olan Kitab-ı mukkaddesin ilk çağrısı ile de bilginin varoluşumuzda önemli bir yere sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bu sebepledir ki, Şebinkarahisar’ımızın kültür ve tarih dokusunu anlamak, bu şehrin temel bilgisine ermek ve böylece milli tarih şuuru içinde kendimizi ,varlığımızı anlamak ve anlatmak istedik.

Stratejik açıdan sahil ile Orta ve doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan önemli bir geçiş merkezi olan ilçemizin bu  özelliği ilmi bilginin verileri ışığında daha da özel hale gelecektir. Çünkü, bilgi ilçenin kendi geçmişiyle yüzleşmesini sağlayacak, insanımız, kimliğini ve varoluşunun temel özelliklerini kavrayacaktır.

Saygıdeğer topluluk, bizi asıl sevindiren bir diğer önemli husus da şudur: Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak kendi kıymet özelliklerimizi, ilmi bir toplantı ile anmak bize nasip olmuştur.  İşte şurada duran Fatih camii, Behramşah camii, hemen karşısında yatan nice rütbeli rütbesiz, adı mezar kitabelinde kazılı ölü şehrin sahipleri ebedi Şebinkarahisarlılar şahittir ki, biz evlat olarak onlara olan sorumluluklarımızın önemli bir kısmını  yerine getiriyoruz. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan Cumhuriyet dönemine kadar her devri ilmi metodla ortaya koyuyoruz.

 Budan daha güzel ne olabilir?

Hiç şüphesiz, bizi yaşatanları yaşattıkça var olacağız, ebedi kalacağız ve tarihi böyle yapmış olacağız. Bizi bugüne atalarımız tarih yaparak aktardı ve dolayısı ile yaşattı; biz,onlardan kalanlar da dünü bugün ile ilişkilendirerek yarına köprü kurmak arzusundayız. Başarabilirsek ne mutlu bize.

Hepinize saygılar sunuyorum.

 

 

SUNUŞ

 

 

Sayın Başkan,Muhterem Misafirler,

İnsanlar gibi şehirlerin de kaderi vardır. Kimileri her zaman zirvede kalır. Hep en büyük, en güzel, en zengin olarak hayatlarını devam ettirirler.  Kimilerinin hayatı inişli çıkışlıdır. Bir dönem baş olur, bir başka dönem unutulurlar, ayağa düşerler. Hatta bazıları öyle gözden düşerler ki,  geride sadece eski güzel günlerin debdebesini yansıtan  görkemli sütunlar ve geniş caddeler dolusu harabeler kalır, hayalet şehir olurlar.

            Aslında, şehirlerin  kaderi insanların elindedir. İlgi arttıkça, sahip çıkıldıkça şehirler de  güzelleşir, gelişir ve  büyürler.

Denilebilir ki şehirleri şehir yapan, onları ayakta tutan, onlara gönül vermiş hemşehrileridir.

            Bu şehri, Şebinkarahisar’ı kimler kurdu ? Niçin ve nasıl  kurdular?  Burada kimler, hangi kavimler konup göçtü ? Bu soruların cevabını  tarihçilerimiz verecekler. Bizi ilgilendiren daha çok yakın geçmiş ve bugün.

            Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda vilayet merkezi, bugün küçük bir Anadolu kasabası  olan Şebinkarahisar’ın kaderi kaderine rıza göstererek böyle kalmak mı?

            Eğer Şebinkarahisar’a hemşehrileri sahip çıkarsa elbette ki değil.

            Bu sempozyum bu alanda atılmış ilk ve güçlü bir adımdır.

            Yoksa kimin aklına gelirdi, büyük merkezlerden kilometrelerce uzak, Anadolu’nun ücra yerlerinden birinde böyle bilimsel bir faaliyeti düzenlemek.

Şebinkarahisar’a gönül vermiş  genç ve dinamik iki insan. Belediye başkanı ve kaymakam. İlk fikir onların. Seslerini duyurmak, üzerinde oturdukları paha biçilmez tarih ve kültür hazinesini dost düşman herkese tanıtmak, tarihî ve ilmî gerçekleri ortaya çıkararak, ilim adına yapılan  dedikodulara bir son vermek için kafa kafaya verip düşünmüş ve birçok ilin yapmayı akıllarından bile geçiremedikleri bir projeyi kendi kıt kanaat imkânlarıyla hayata geçirmeye karar vermişler.

            Danıştıkları bilir kişiler böyle  bir sempozyum için Şebinkarahisar’ın fiziki mekânını yetersiz, gücünü az, yolunu uzak, yerini kuytu  bulmuş, en iyisinin birkaç ilim adamı davet ederek panel yapmak olduğunu söylemişler.

            Olumsuz cevaplar, büyük düşünen bu idarecileri yıldıramamış. Destek aramaya devam etmişler ve ilk olumlu cevap  Giresun Eğitim Fakültesi’ndeki bilim adamlarından gelmiş. El ele tutup bir imkânsızı gerçekleştirmek üzere yola çıkmışlar. Davetiyeler postalanmış ve bekleyiş başlamış.

            Çok geçmeden yurdun dört bir yanından birbirinden  değerli bilim adamları sempozyuma katılacaklarını bildirerek  yıllardır şehre hakim olan  kara büyüyü bozmuşlar.

            O mutlu  günden sonra bu muhteşem bilim şöleni için hazırlıklar başlamış. Herkes üzerine düşeni değil, daha fazlasını yapmak için kolları sıvamış. Türk töresi gereği konak, kutsal saydığı, Tanrı misafiri dediği  konuklarını ağırlamak için elindeki tüm imkânları seferber etmiş.

            Bu arada bir avuç bilim adamı da gelen tebliğleri değerlendirmiş, sempozyum günü konuklara sunmak üzere kitap hâline getirmişler.

            Tashihlerde   ilmî görüşlere ve  bilim adamına saygıyı ölçü aldıkları için metinlerin muhtevalarına ve üslubuna  müdahale etmemiş, sadece yazım hatalarını düzeltmekle yetinmişler.

            Teknolojinin imkânlarından faydalanıp bir de bu güzel şehri tanıtan CD hazırlamışlar.

            İşte bu sempozyumun hikâyesi böyle.

            Eğer bu sempozyum, büyük ve imkânları çok bir şehirde gerçekleştirilseydi bunları söylemek gereksiz , hatta belki de  gereksiz olurdu. Ama burada, bu küçük  ve ücra Anadolu şehrinde ve imkânsızlıklar içinde  gerçekleştirilmiş olması  büyük bir hadisedir.

             Emeği geçen herkes elbette takdir ve teşekkürümüze  layıktır. Ama özellikle bu sempozyumun fikrî mimarları olan Şebinkarahisar Belediye Başkanı  Sayın Lütfullah AKDOĞAN ve Şebinkarahisar Kaymakamı  Sayın Şenol BOZACIOĞLU başta olmak üzere, Fakültesinin bütün imkânlarını bu çalışmada seferber eden KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK’e ; gece gündüz durmadan çalışarak sempozyumun bütün yükünü omuzlayan, tebliğlerin tashihini yaparak sempozyum kitabını düzenleyen ve CD’yi hazırlayan  Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKŞİT,  Öğr. Gör.  Ahmet  GÜRSOY,   Öğr. Gör. Nazım KURUCA ve  Öğr. Gör. Hüseyin KARA’ya ve sempozyumu şereflendiren değerli bilim adamlarımıza  huzurunuzda  saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.      

            Bugün, Şebinkarahisar ilçesinde birincisini gerçekleştirdiğimiz “ Şebinkarahisar Tarih ve Kültür Sempozyumu”nun ikincisini  Şebinkarahisar İli’nde yapmak  ümit ve dileğiyle hepinizi saygı ile selâmlıyorum.

                                                                      

 

Doç. Dr. Ali ÇELİK


Tür : Bilim Tarih : 13.07.2006
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this