Belediye Tarihçesi

Anasayfa » Belediye Tarihçesi
share on facebook  tweet  share on google  print  

Belediye Tarihçesi

BELEDİYE TARİHÇESİ

   Araştırmacı yazar ve emekli öğretmen Ünsal ÇALIK’ın 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Belediye olarak dillendirilmesinden yola çıkarak yaptığı araştırmada bu tarihte Sancak olarak bağlı bulunduğumuz Sivas sancağı salnamelerinden 1870 tarihli ilk Salname ve Belediye Başkanı ile Meclis Üyelerinin isimlerine ulaşılmıştır.  

  Belediye tarihimizin kuruluş tarihi Osmanlı’ya kadar dayandığı halde Sivas yıllıklarının Devlet yıllığı olmasıyla Karahisar-ı Şarki Sancağının 1870 yılında Belediye olarak zikredildiği, bu tarihi başlangıç tarihi olarak Belediyemize sunmuştur.Sunulan bilgilerin detaylı ve iyi seviyede olmasıyla birlikte Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri tarafından 06.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısında, daha önce kayıtlarımızda yer alan 1881 tarihinin kaldırılarak kuruluş tarihimizin 1870 olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynakça:Yrd.Doç.Dr.Ebubekir S.Yücel.Salname-i Vilayet-i Sivas.Cilt 1,2,3

facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this